Artykuły

Aplikacje internetowe

artykul-1

Projektowanie witryn według idei Responsive Web Design, które oprócz płynnego układu, posiadają również zaawansowane funkcje obsługujące nowe metody prezentacji zawartości oraz wprowadzania danych, wymaga rozwiązań wykraczających poza technologię HTML i CSS. Zaproponowany projekt strony internetowej zawiera elementy opracowane za pomocą języków skryptowych JavaScript i PHP. JavaScript JavaScript to język programowania dosyć wcześnie stworzony przez firmę […]

Czytaj więcej

Obsługa urządzeń przenośnych

artykul-2

Obsługa urządzeń przenośnych wymaga osobnego omówienia, ponieważ szybki rozwój IT oraz miniaturyzacja elektroniki użytkowej sprawiły, że korzystanie z takich urządzeń jak laptop, smartfon, czy tablet stało się powszechne. Pewnego rodzaju moda na posiadanie takich urządzeń zmieniły dotychczasowe przyzwyczajenia i sposób korzystania z sieci Internet. Z tego powodu strony internetowe, aplikacje webowe, technologie z nimi związane […]

Czytaj więcej

Metoda progressive enhacement

artykul-3

Strategia projektowania stron internetowych, oparta o pewną zasadę zapewniania wysokiej ich dostępności na starszych przeglądarkach i urządzeniach nosi nazwę progressive enhacement. W myśl tej zasady, najpierw opracowuje się w pełni funkcjonalny serwis za pomocą podstawowych oraz szeroko wspieranych narzędzi i dokładaniu niejako kolejnych warstw wzbogacających funkcje i prezentację serwisu WWW w nowszych, bardziej zaawansowanych przeglądarkach. […]

Czytaj więcej

Systemy zarządzania treścią

artykul-4

Obecnie, szablony serwisów internetowych w formie statycznych plików HTML nie są szeroko wykorzystywane. Aby szablon był przydatny dla wydawców stron internetowych, należy go zintegrować z systemem zarządzania treścią (ang. Content Management System, CMS). Zadaniem systemu zarządzania treścią jest udostępnienie możliwości łatwego edytowania zawartości strony internetowej, za pomocą graficznego interfejsu użytkownika, podobnie jak to ma miejsce […]

Czytaj więcej

Obrazy i wideo

artykul-5

Osobnego omówienia wymagają obrazy, jak również nagrania wideo umieszczane na stronach WWW. Treści te są przechowywane w postaci plików, które muszą być najpierw ściągnięte (w przypadku filmów przynajmniej częściowo), aby mogły zostać poprawnie wyświetlone w przeglądarce. Skalowanie zdjęć, które przeglądarka wykonuje automatycznie, chcąc dopasować je do ekranu, wiąże się z kilkoma konsekwencjami. Po pierwsze – […]

Czytaj więcej

Urządzenia z funkcją przeglądarki

artykul-6

Od roku 2008 obserwuje się gwałtowny wzrost ilości urządzeń umożliwiających dostęp do zasobów sieci WWW , przy czym, niektóre z nich nie są standardowymi komputerami klasy PC. Według badań firmy Gemius, będącej europejskim prekursorem w dziedzinie badań Internetu – strony internetowe są coraz częściej wyświetlane na urządzeniach przenośnych typu tablet, telefon komórkowy i systemy TV. […]

Czytaj więcej

Jakość użytkowa stron WWW

artykul-7

Projektowanie stron WWW (ang. web development) odnosi się do ogółu prac związanych z opracowywaniem szaty graficznej witryny oraz z projektowaniem kodu HTML. W praktyce, oznacza to, że web developer posiada szerokie umiejętności w zakresie projektowania graficznego oraz organizowania struktury informacji jak i programowania dla potrzeb witryn internetowych. W zaawansowanych projektach, tworzeniem serwisów zajmują się całe […]

Czytaj więcej

Projektowanie elastyczne

artykul-8

Jedną z propozycji, będącą odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie obsługi różnorodności wyświetlaczy używanych do przeglądania zasobów Internetu, jest technika projektowania znana pod nazwą Responsive Web Design. Pojęcie to zostało po raz pierwszy użyte przez Ethana Marcotte’a w artykule o dokładnie takiej samej nazwie. Poruszył on w nim zagadnienia dotyczące projektu elastycznej siatki, elastycznych obrazów […]

Czytaj więcej