Bibliografia

Poniżej zamieszczono źródła użyte podczas przygotowywania niniejszej pracy.

 1. Brazell A., WordPress Bible, Wiley, 2010.
 2. Bruce L., Sharp R., Introducing HTML5, New Riders, 2011.
 3. Cole A., WordPress. Tworzenie własnych motywów, Helion, 2011.
 4. Danowski B., ABC Kaskadowych Arkuszy Stylów (CSS), Helion, 2002.
 5. Frain B., Responsive Web Design with HTML5 and CSS3, Packt Publishing, 2012.
 6. Gasston P., The Modern Web Multi-Device Web Development with HTML5, CSS3, and JavaScript, No Starch Press, 2013.
 7. Gustafson A., Adaptive Web Design, Easy Readers, 2011.
 8. Hales W., HTML5 and JavaScript Web Apps, O’Reilly, 2012.
 9. LaGrone B., HTML5 and CSS3 Responsive Web Design Cookbook, Packt Publishing, 2013.
 10. MacDonald M., HTML5. The Missing Manual, O’Reilly, 2013.
 11. MacDonald M., WordPress. The Missing Manual, O’Reilly, 2012.
 12. McFarland D., JavaScript & jQuery. The Missing Manual, O’Reilly, 2011.
 13. McLaughlin B., PHP & MySQL. The Missing Manual, O’Reilly, 2012.
 14. Pearce J., Programowanie mobilnych stron internetowych z wykorzystaniem systemów CMS, Helion, 2012.
 15. Pfaffenberger B., Schafer S., White C., HTML, XHTML i CSS Biblia, Helion, 2009.
 16. Rahman S., Bootstrap. Tworzenie interfejsów stron WWW. Technologia na start!, Helion, 2015.
 17. Schmitt C., Simpson K., HTML5 Cookbook, O’Reilly, 2012.
 18. Snider L., Photoshop CS6: The Missing Manual, O’Reilly, 2012.
 19. Souders S., High performance Web Sites. Essential Knowledge For Frontend Engineers, O’Reilly, 2007.
 20. Stark J., Building Android Apps with HTML, CSS, and JavaScript, O’Reilly, 2012.