Projektowanie elastyczne

artykul-8

Jedną z propozycji, będącą odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie obsługi różnorodności wyświetlaczy używanych do przeglądania zasobów Internetu, jest technika projektowania znana pod nazwą Responsive Web Design. Pojęcie to zostało po raz pierwszy użyte przez Ethana Marcotte’a w artykule o dokładnie takiej samej nazwie. Poruszył on w nim zagadnienia dotyczące projektu elastycznej siatki, elastycznych obrazów oraz zapytań medialnych i połączył je w całość. Podejście do takiego projektowania ma też inne nzwy takie jak: układ płynny (ang fluid design), projekt elastyczny (ang. elastic layout), projekt adaptacyjny ( ang. adaptive layout), układ wieloplatformowy (ang. cross-device design), czy też nazwa użyta w tytule niniejszej pracy oraz w polskim tłumaczeniu książki Fraina, czyli „projekt skalowalny”. Jak zauważył Marcotte, to nowe podejście do projektowania, znacznie wykracza poza konsekwentne stosowanie mechanizmu zapytań medialnych i wymaga zupełnie innego sposobu tworzenia serwisów WWW.

Zapytania medialne (ang. media queries) to wyrażenia logiczne, których wartość w danym momencie decyduje, czy dany blok kodu zawierający reguły CSS będzie na stronie zastosowywany, czy też nie. Za pomocą właściwości medialnych (ang. media features), można sprawdzić wiele różnych właściwości sprzętu i wykorzystać je w kodzie.

Projektowanie stron o układzie skalowalnym, polega na wykorzystywaniu możliwości modułu zapytań medialnych CSS3 i warunkowego zastosowywania poszczególnych reguł określających prezentację dokumentów HTML. Za pomocą punktów granicznych określanych w zapytaniach medialnych, możliwa jest zmiana układu strony, w zależności od możliwej do zagospodarowania przestrzeni pola widoku.