Protokół HTTP (ang. Hypertekst Transfer Protocol) udostępnia w znormalizowany sposób zestaw reguł potrzebnych do skutecznego komunikowania się komputerów w Internecie. Komunikacja polega na żądaniach klienta (np. przeglądarki WWW) dotyczących danych oraz odpowiedź serwera na te żądania. HTTP jest bezstanowy, tzn. że nie zachowuje żadnych informacji o poprzednich transakcjach. Ma to na celu m.in. obniżyć obciążenie serwera a do zapamiętania stanu z poprzednich transakcji wykorzystuje się różne techniki np. mechanizm cookies, sesje po stronie serwera oraz parametry w adresach URL (ang. Uniform Resource Locator).

Historia protokołu HTTP

Protokół HTTP zaczęto wykorzystywać już w 1990 roku w ramach inicjatywy WWW (ang. World Wide Web). Jest to protokół funkcjonujący na poziomie warstwy aplikacji ale komunikacja odbywa się najczęściej poprzez gniazda TCP/IP. Pierwszą wersję HTTP, oznaczono jako HTTP/0.9. Był to prosty protokół do przesyłania za pośrednictwem Internetu nieprzetworzonych danych. Poprawiona wersja oznaczona jako HTTP/1.0 umożliwiała wykorzystywania identyfikatorów MIME (ang. Multipurpose Internet Mail Extensions) nazywane często typami MIME . Standard HTTP określa dokument RFC 2616.

Zastosowania protokołu HTTP

Poza stronami internetowymi, HTTP jest wykorzystywany w wielu innych sytuacjach. Jest najbardziej rozpowszechnionym sposobem komunikacji z usługami zdalnymi. Mimo postępu i ewolucji wszelkich standardów internetowych, HTTP jest praktycznie niezmieniony i wciąż pozostaje jedną z najprostszych technologii do zaimplementowania. Technologie bazujące na XML-RPC, SOAP, REST wykorzystują w warstwie transportowej właśnie ten protokół. Największą zaletą wykorzystywania HTTP nie są jego mechanizmy ale prostota działania, powszechna znajomość i dostępność w różnego rodzaju aplikacjach klienckich i serwerach. Do komunikacji z zasobami zewnętrznymi wykorzystuje się m.in. metodę GET, która pobiera zasób wskazany przez URI (ang. Uniform Resource Identifier). Metoda POST to przesłanie danych do serwera. W ten sposób wysyłane są najczęściej formularze ze stron internetowych.

Oceń artykuł na temat: Protokół HTTP
Średnia : 5 , Maksymalnie : 5 , Głosów : 1