Pojęcie serwer (ang. server) oznacza element architektury klient-serwer, której zadaniem jest realizacja zleceń klientów. W języku potocznym termin ten bywa stosowany zamiennie zarówno kiedy mówi się o:

  • serwerze jako usłudze hostingu,
  • oprogramowaniu umożliwiającym realizację tej usługi (np. Apache, nginx),
  • fizycznym komputerze realizującym usługę czyli warstwie sprzętowej.

Serwery w różnego rodzaju intranetach i sieciach lokalnych to lokalne maszyny, które realizują konkretne usługi.

W przypadku Internetu i stron internetowych utrzymywanie wszelkich zasobów, które mają być dostępne publicznie oddelegowuje się firmom zewnętrznym wyspecjalizowanym w hostingu internetowym. Choć można samodzielnie zająć się zakupem i konfiguracją i utrzymywaniem sprzętu związanego z serwerem w najczęstszych przypadkach jest to jednak nieopłacalne dla wydawców aplikacji, tym bardziej dla start-upów a także małych oraz średnich przedsięwzięć. Zachowanie wysokiej dostępności usługi internetowej wiąże się ze stałą koniecznością rozwiązywania wielu problemów miedzy innymi bezpieczeństwa, ciągłości działania i optymalizacji kosztów.

Oprogramowanie serwera

Oprogramowanie wchodzące w skład serwera, które będzie realizować funkcje typowej aplikacji webowej składa się nie tylko z systemu operacyjnego i serwera HTTP ale też z programów realizujących funkcje aplikacji, interpretera języków skryptowych (i ewentualnie dodatkowych bibliotek) wykorzystywanego do generowania dynamicznych treści oraz systemu do zarządzania bazą danych.

Choć uruchomienie serwera WWW jest możliwe w wielu różnych systemach operacyjnych (UNIX, GNU/Linux, BSD, OS X, Windows), niemal od początku istnienia Internetu, najpopularniejszym środowiskiem uruchomieniowym aplikacji i usług działających na serwerach WWW jest rodzina systemów operacyjnych Linux. Dostępność licznych dystrybucji tego systemu operacyjnego na zasadzie otwartego oprogramowania, popularność wśród dostawców usług hostingowych oraz komercyjne wsparcie dużych firm (takich jak IBM, Oracle, Amazon, Microsoft) to największe zalety rozwijania aplikacji webowych w tej technologii.

Oceń artykuł na temat: Serwer
Średnia : 5 , Maksymalnie : 5 , Głosów : 1