Tworząc sklep WooCoommerce w tymczasowej lokalizacji (np. na komputerze lokalnym localhost lub na tymczasowej domenie i hostingu) będzie potrzeba przeniesienia go na ostateczną domenę i hosting. W tym artykule przejdziemy przez całą procedurę która zagwarantuje bezproblemowe działanie sklepu WooCommerce w nowej lokalizacji.

Zmiana hostingu WooCommerce

Zmiana serwera WooCommerce składa się tak naprawdę z trzech kroków. Pierwszym z nich jest przeniesienie plików. W drugim kroku przenosimy bazę danych aby w trzecim wprowadzić drobne modyfikacje by pliki komunikowały się z nową bazą a baza wiedziała o ewentualnej zmianie domeny.

Krok 1: Przenoszenie plików

Pliki zawierają cały system WordPress i WooCommerce, wgrane wtyczki, grafiki wykorzystane w sklepie i zdjęcia produktów. Pliki trzeba przenieść z dotychczasowej lokalizacji na nową. Można to zrobić za pomocą dowolnego klienta FTP np. FileZilla jednak należy się przygotować na to, że troszeczkę to potrwa…

Przenoszenie plików WooCommerce na nowy serwer

Na szczęście proces ten można znacznie przyspieszyć pakując pliki do archiwum (np. ZIP) na dotychczasowym hostingu. Następnie przenosimy samo archiwum by tam je rozpakować. Można to zrobić za pomocą SSH lub za pomocą PHP. O tym jak pakować i rozpakowywać pliki za pomocą PHP lub za pomocą poleceń systemowych w PHP pisałem w osobnym artykule: kompresja i dekompresja ZIP w PHP.

Krok 2: Przenoszenie bazy danych SQL

W bazie danych zapisane są wszystkie opisy produktów i wprowadzone w ustawienia dotyczące sklepu. Należy ją przenieść za pomocą dowolnej metody. Najprzyjaźniejsza okazuje się aplikacja phpMyAdmin a migrację za pomocą komend konsolowych używamy wtedy kiedy występują problemy z pierwszą metodą ponieważ jest nieco bardziej czasochłonna i wymaga wstukiwania dość długich komend. Umieściłem je w instrukcji jak przenieść WordPress na nowy serwer.

Eksport pliku SQL z obecnej bazy danych

Najpierw eksportujemy obecną bazę danych:

Eksport bazy danych WooCommerce

Import pliku SQL do nowej bazy

Wygenerowany plik importujemy w bazie danych nowego hostingu:

Import bazy danych WooCommerce

Eksport i import bazy danych może być czasami problematyczny sprawdź najczęstsze problemy z bazami danych SQL i ich proste rozwiązania.

Edycja pliku wp-config.php

W pliku wp-config.php edytujemy linie dotyczące adresu serwera SQL, nazwy bazy danych SQL, jej użytkownika i hasła:

Edycja pliku wp-config.php

Zmiana domeny WooCommerce

Po tym działaniu nie zamykamy aplikacji phpMyAdmin ale przechodzimy do tabeli wp_options i szukamy dwóch rekordów, które przechowują domenę sklepu. Zmieniamy wartości na ostateczną domenę:

Zmiana domeny WooCommerce

Alternatywnie, możemy wprowadzić dwie linie w pliku wp-config.php:

define( 'WP_HOME', 'http://nowa-domena-wc.pl' );
define( 'WP_SITEURL', 'http://nowa-domena-wc.pl' );

Po tej akcji będzie możliwe zalogowanie się do panelu /wp-admin/ i ostatnią rzeczą którą musimy zrobić to przepisanie wszystkich adresów bezwzględnych tak aby zawierały nową domenę. Instalujemy wtyczkę Better Search Replace, odznaczamy opcję suchego przejścia i zatwierdzamy.

Edycja domeny WooCommerce za pomocą wtyczki Better Search Replace

Następnie wchodzimy w Ustawienia i Bezpośrednie odnośniki i wciskamy przycisk Zapisz zmiany. To zresetuje zasady przepisywań adresów URL.

Resetowanie reguł przepisywania adresów URL

Alternatywnym sposobem jest wywołanie jednorazowo (np. za pomocą pliku functions.php) komendę:

flush_rewrite_rules();

Jednak wydaje mi się, że pierwsza metoda jest wygodniejsza.

Końcowa konfiguracja sklepu i integracje

Po instalacji wtyczki WooCommerce, kreator konfiguracji zmusza nas do wypełnienia podstawowych informacji o sklepie takich jak np. jego nazwa czy adres. Kiedy tworzymy sklep w deweloperskiej lokalizacji istnieje prawdopodobieństwo, że pominęliśmy te kroki lub wpisaliśmy cokolwiek aby kreator pozwolił nam kontynuować prace deweloperskie. Należy poprosić właściciela sklepu aby wypełnił je zgodnie ze stanem faktycznym.

Edycja ustawień WooCommerce

Po całej procedurze można integrować sklep z systemem płatności, kurierami czy też usługami związanymi z newsletterami. Jeżeli serwer nie obsługuje funkcji mail() należy zaktualizować ustawienia SMTP aby e-maile były poprawnie wysyłane przez nowy hosting.

Podsumowanie

Jak widać migracja sklepu WooCommerce na nowy hosting nie jest niczym skomplikowanym. Całość przypomina przenoszenie standardowej witryny WordPress. W przypadku sklepu charakterystyczne jest to, że niektóre integracje będzie można wykonać dopiero po przeniesieniu sklepu na ostateczny hosting i domenę. Należy sprawdzić czy wszystkie ustawienia w ramach WooCommerce i wtyczek związanych z integracją z systemami zewnętrznymi są dostosowane do sprzedaży i funkcjonowania sklepu.

Oceń artykuł na temat: Przenoszenie sklepu WooCommerce – zmiana hostingu
Średnia : 4.5 , Maksymalnie : 5 , Głosów : 11