Wycena okien

  • wycena
  • wycena1
  • wycena2

Aplikacja do sporządzania wycen towarów. W tym przypadku wycenie można poddać montaż okien i powiązanymi usługami. Wchodzi ona w skład ciągle tworzonego oprogramowania do obsługi zamówień online.

Silnik aplikacji opracowano w PHP z wykorzystaniem MySQL i technologii AJAX. Interfejs dopasowuje się do urządzeń mobilnych za sprawą Bootstrap Framework, jQuery Mobile oraz autorskich wtyczek. Wykorzystano jQuery UI aby zapewnić „okienkowy” interfejs aplikacji. Cała aplikacja jest jeszcze w fazie rozwojowej.

Twoja ocena?