Tag: usługi

Cloud2

Frontpage prezentujący rozwiązania marki cloud2 wykonano w technice one page. Cała zawartość mieści się na jednej stronie, dzięki temu nie musimy przechodzić na poszczególne podstrony a tylko przewijamy zawartość za pomocą myszki lub klawiatury. Strona spełnia ponadto założenia responsive web design.Tego typu rozwiązania stosujemy przy stronach o zwięzłej zawartości, gdzie podstrony byłyby tworzone niejako na...
Czytaj więcej