Aplikacje internetowe

Pellentesque sed dolor

Projektowanie witryn według idei Responsive Web Design, które oprócz płynnego układu, posiadają również zaawansowane funkcje obsługujące nowe metody prezentacji zawartości oraz wprowadzania danych, wymaga rozwiązań wykraczających poza technologię HTML i CSS. Zaproponowany projekt strony internetowej zawiera elementy opracowane za pomocą języków skryptowych JavaScript i PHP.

JavaScript

JavaScript to język programowania dosyć wcześnie stworzony przez firmę Netscape, bo już w 1995 roku. Nie jest to jednak produkt rozwijany przez jedną firmę , przy czym specyfikacja jednej z jego odmian jest obecnie utrzymywana przez firmę Ecma International – mowa o ECMAScript . Kod JavaScript zamieszczony na stronie WWW, działa po stronie klienta, czyli w przeglądarce internetowej, dzięki czemu, interakcja aplikacji z użytkownikiem przebiega bez opóźnień związanych z odświeżaniem dokumentów, a także i samym połączeniem internetowym .

Stosuje się go na stronach internetowych, w celu dodawania zaawansowanych efektów oraz interaktywnych animacji i zaawansowanych aplikacji. Poza dokumentami HTML, skrypty JavaScript znajdują zastosowanie również w oprogramowaniu wielu firm, w tym Apple i Adobe. Język ten, wykorzystuje się także do budowania natywnych aplikacji mobilnych, przeznaczonych na system Adroid, iOS lub Windows Phone. Konwersję projektów opartych o typowe rozwiązania webowe umożliwiają takie narzędzia jak PhoneGap . API tego oprogramowania umożliwia uzyskać dostęp z poziomu tak zbudowanych aplikacji, do zaawansowanych funkcji sprzętowych, takich jak: aparat fotograficzny, GPS, mikrofon, głośniki, a nawet akcelerometr.

jQuery

Aby projektantom stron internetowych ułatwić posługiwanie się tym stosunkowo trudnym językiem, opracowano bibliotekę o nazwie jQuery. Jest to rozbudowana biblioteka umożliwiająca tworzenie zaawansowanych efektów przy pomocy łatwego w użyciu API, która dodatkowo rozwiązuje problem występowania różnic w interpretowaniu kodu JavaScript przez różne przeglądarki . Aplikacje stworzone w oparciu o takie rozwiązania są dzięki temu bardziej dostępne i kompatybilne z większą ilością różnych przeglądarek.

PHP

Obiektowy język programowania PHP służy do pisania programów mających zastosowanie na zaawansowanych stronach internetowych. Dzięki niemu można pobierać informacje od klientów serwera WWW a także manipulować nimi i wykorzystać je w celu dostosowywania treści strony w zależności od sytuacji. Język PHP wykorzystuje się najczęściej do generowania kodu strony internetowej w czasie rzeczywistym i jej integracji z bazą danych. W przeciwieństwie do poleceń napisanych w JavaScript, skrypty PHP nie działają w przeglądarce, są natomiast wykonywane po stronie serwera WWW.

Język PHP został stworzony przez Rasmusa Lerdorfa i początkowo służył jedynie do zliczania odwiedzin Internautów na pojedynczych stronach internetowych. Z czasem był wykorzystywany do tworzenia prywatnych stron internetowych wśród społeczności programistów, którym nie wystarczały standardowe narzędzia takie jak: HTML, CSS i JavaScript. Ten stopniowo rozszerzany wynalazek szybko zyskał popularność, głównie ze względu na większe możliwości jakie oferował w zakresie generowania stron, w stosunku do wówczas używanego języka C.