Metoda progressive enhacement

Pellentesque sed dolor

Strategia projektowania stron internetowych, oparta o pewną zasadę zapewniania wysokiej ich dostępności na starszych przeglądarkach i urządzeniach nosi nazwę progressive enhacement. W myśl tej zasady, najpierw opracowuje się w pełni funkcjonalny serwis za pomocą podstawowych oraz szeroko wspieranych narzędzi i dokładaniu niejako kolejnych warstw wzbogacających funkcje i prezentację serwisu WWW w nowszych, bardziej zaawansowanych przeglądarkach.

Przykładową i zgodną z tym podejściem praktyką jest dołączanie zewnętrznych plików CSS, zastępując w ten sposób umieszczanie reguł odpowiedzialnych za styl wewnątrz dokumentu HTML. Innym przykładem może być takie posługiwanie się skryptami JavaScript, aby strona była w pełni czytelna nawet wtedy, gdy całkowicie wyłączymy ich obsługę.