Systemy zarządzania treścią

Pellentesque sed dolor

Obecnie, szablony serwisów internetowych w formie statycznych plików HTML nie są szeroko wykorzystywane. Aby szablon był przydatny dla wydawców stron internetowych, należy go zintegrować z systemem zarządzania treścią (ang. Content Management System, CMS).

Zadaniem systemu zarządzania treścią jest udostępnienie możliwości łatwego edytowania zawartości strony internetowej, za pomocą graficznego interfejsu użytkownika, podobnie jak to ma miejsce przy tworzeniu dokumentów w edytorze tekstu. Dla zrealizowania tego zadania, platformy CMS oddzielają treść serwisu, od jego prezentacji i struktury. Teksty i odnośniki do plików graficznych są zapisywane w bazie danych. Przy każdej nowej wizycie na stronie WWW, bazy te są odpytywane za pomocą zapytań SQL, a kod HTML jest tworzony w sposób dynamiczny .

WordPress

System WordPress jest obecnie bardzo popularnym systemem zarządzania treścią. Mimo, że został zaprojektowany głównie do obsługi blogów , jego mechanizm działania pozwala na dopasowanie go do specyficznych potrzeb. Rozpowszechniany jest na licencji GNU Public License. Szablony dla tego systemu najczęściej tworzy się poprzez modyfikowanie gotowych już szablonów , które są dostarczane wraz z kolejnymi wersjami systemu. W niniejszej pracy odstąpiono od tej reguły i sam szablon strony powstał niezależnie.