Artykuły

Aplikacje internetowe

Pellentesque sed dolor

Projektowanie witryn według idei Responsive Web Design, które oprócz płynnego układu, posiadają również zaawansowane funkcje obsługujące nowe metody prezentacji zawartości oraz wprowadzania danych, wymaga rozwiązań wykraczających poza technologię HTML i CSS. Zaproponowany projekt strony internetowej zawiera elementy opracowane za pomocą języków skryptowych JavaScript i PHP. JavaScript to język programowania dosyć wcześnie stworzony przez firmę Netscape...

Czytaj więcej

Obsługa urządzeń przenośnych

Pellentesque sed dolor

Obsługa urządzeń przenośnych wymaga osobnego omówienia, ponieważ szybki rozwój IT oraz miniaturyzacja elektroniki użytkowej sprawiły, że korzystanie z takich urządzeń jak laptop, smartfon, czy tablet stało się powszechne. Pewnego rodzaju moda na posiadanie takich urządzeń zmieniły dotychczasowe przyzwyczajenia i sposób korzystania z sieci Internet. Z tego powodu strony internetowe, aplikacje webowe, technologie z nimi związane i tym samym metody ich projektowania ciągle...

Czytaj więcej

Metoda progressive enhacement

Pellentesque sed dolor

Strategia projektowania stron internetowych, oparta o pewną zasadę zapewniania wysokiej ich dostępności na starszych przeglądarkach i urządzeniach nosi nazwę progressive enhacement. W myśl tej zasady, najpierw opracowuje się w pełni funkcjonalny serwis za pomocą podstawowych oraz szeroko wspieranych narzędzi i dokładaniu niejako kolejnych warstw wzbogacających funkcje i prezentację serwisu WWW w nowszych, bardziej...

Czytaj więcej

Systemy zarządzania treścią

Pellentesque sed dolor

Obecnie, szablony serwisów internetowych w formie statycznych plików HTML nie są szeroko wykorzystywane. Aby szablon był przydatny dla wydawców stron internetowych, należy go zintegrować z systemem zarządzania treścią (ang. Content Management System, CMS). Zadaniem systemu zarządzania treścią jest udostępnienie możliwości łatwego edytowania zawartości strony internetowej, za pomocą graficznego interfejsu użytkownika...

Czytaj więcej

Obrazy i wideo

Pellentesque sed dolor

Osobnego omówienia wymagają obrazy, jak również nagrania wideo umieszczane na stronach WWW. Treści te są przechowywane w postaci plików, które muszą być najpierw ściągnięte (w przypadku filmów przynajmniej częściowo), aby mogły zostać poprawnie wyświetlone w przeglądarce. Skalowanie zdjęć, które przeglądarka wykonuje automatycznie, chcąc dopasować je do ekranu, wiąże się z kilkoma konsekwencjami. Po pierwsze – cześć informacji jest niedostępna dla użytkownika...

Czytaj więcej

Urządzenia z funkcją przeglądarki

Pellentesque sed dolor

Od roku 2008 obserwuje się gwałtowny wzrost ilości urządzeń umożliwiających dostęp do zasobów sieci WWW , przy czym, niektóre z nich nie są standardowymi komputerami klasy PC. Według badań firmy Gemius, będącej europejskim prekursorem w dziedzinie badań Internetu – strony internetowe są coraz częściej wyświetlane na urządzeniach przenośnych typu tablet, telefon komórkowy i systemy TV. System komputera klasy PC charakteryzuje stosunkowo duża moc obliczeniowa oraz szybkie...

Czytaj więcej

Jakośc użytkowa stron WWW

Pellentesque sed dolor

Projektowanie stron WWW (ang. web development) odnosi się do ogółu prac związanych z opracowywaniem szaty graficznej witryny oraz z projektowaniem kodu HTML. W praktyce, oznacza to, że web developer posiada szerokie umiejętności w zakresie projektowania graficznego oraz organizowania struktury informacji jak i programowania dla potrzeb witryn internetowych. W zaawansowanych projektach, tworzeniem serwisów zajmują się całe zespoły, których członkowie...

Czytaj więcej

Projektowanie elastyczne

Pellentesque sed dolor

Jedną z propozycji, będącą odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie obsługi różnorodności wyświetlaczy używanych do przeglądania zasobów Internetu, jest technika projektowania znana pod nazwą Responsive Web Design. Pojęcie to zostało po raz pierwszy użyte przez Ethana Marcotte'a w artykule o dokładnie takiej samej nazwie. Poruszył on w nim zagadnienia dotyczące projektu elastycznej siatki, elastycznych obrazów oraz zapytań medialnych i połączył je w całość...

Czytaj więcej