Możliwość sortowania elementów w UI metodą „przeciągnij i upuść” może być przydatną funkcjonalnością w wielu przypadkach. Gdziekolwiek mamy galerie, listy elementów czy nawet tak złożone rozwiązania jak visual builder, wprowadzenie sortowania metodą drag & drop rozszerza możliwości aplikacji a już na pewno przyspiesza pracę użytkownikowi niezależnie od charakteru projektu.

W tym tutorialu pokażę jak zintegrować popularną bibliotekę SortableJS z aplikacją PHP, która z jakiegoś powodu chce przechować kolejność elementów, przykładowo w bazie danych. Zgodnie z zasadą KISS, najpierw zajmiemy się stworzeniem samego interfejsu a dopiero potem będziemy się zajmować zapisem kolejności elementów w bazie danych.

Każda aplikacja, którą można napisać w JavaScript, zostanie ostatecznie napisana w JavaScript.

Jeff Atwood

1. Interfejs listy z funkcją zmiany kolejności

Stwórzmy prosty kod HTML listy, którą będziemy chcieli sortować za pomocą metody drag & drop:

<div id="lista"> 
  <div data-id="1">Przykład 1</div>  
  <div data-id="2">Przykład 2</div>  
  <div data-id="3">Przykład 3</div>
  <div data-id="4">Przykład 4</div>  
  <div data-id="5">Przykład 5</div>      
</div>

Może to być dowolna konstrukcja – równie dobrze mogłem użyć tagów listy nieuporządkowanej czyli <ul> oraz <li>. Jedyne o czym musimy pamiętać to dodatkowy atrybut z unikalnym id. Choć możemy mu nadać dowolną nazwę, wykorzystam „data-id” – dokładnie taki przykład jest w dokumentacji SortablesJS.

Całość po dodaniu marginesów i obramowania powinna wyglądać mniej-więcej tak:

Przykład listy, którą będziemy chcieli sortować metodą drag & drop.

Aby sortowanie działało, musimy dodać bibliotekę SortableJS. Biblioteka ta nie wymaga żadnych zależności, dlatego przed znacznikiem zamykającym </body> dodajemy odnośnik do pliku sortable.js lub sortable.min.js, który znajduje się w głównym folderze projektu:

 <script src="sortable.min.js"></script>

Ostatnią rzeczą jaką trzeba wykonać jest inicjalizacja funkcji sortowania. Dodajemy własny skrypt:

var sortable = new Sortable(lista, {
   dataIdAttr: 'data-id',
   animation: 250,
 });

Opcja animation jest oczywiście opcjonalna jednakże bez niej, nie ma tego płynnego efektu sortowania w trakcie przeciągania obiektów:

Zmiana kolejności za pomocą SortableJS

To wszystko jeśli chodzi o samą interakcję i jedyne co musimy jeszcze opanować po stronie front-endu to zwrócenie kolejności jaką ustalił użytkownik i wysłanie jej do skryptu PHP.

Aby otrzymać ostatecznie ustaloną przez użytkownika kolejność obiektów, używamy metody toArray(); Dla naszego przykłądu będzie to:

sortable.toArray();

JavaScript zwróci nam w konsoli coś takiego:

sortable.toArray();
(5) ["1", "4", "3", "5", "2"]
0: "1"
1: "4"
2: "3"
3: "5"
4: "2"
length: 5
__proto__: Array(0)

Jest to tablica z kolejnymi wartościami w data-id. Nie pozostaje nic innego jak stworzyć własną funkcję, która będzie po każdej aktualizacji wysyłać AJAXem dane JSON do naszego skryptu update.php

Aby móc zapisać i aktualizować kolejność elementów potrzebujemy funkcji, która będzie wywoływana za pomocą przycisku „Aktualizuj” lub po samej integracji. Zdecyduję się na drugie rozwiązanie, bo jest wygodniejsze z perspektywy użytkownika. Do listy opcji dodaję zatem onUpdate, co będzie wyzwalać naszą funkcję updateDb();

onUpdate: function (evt) {
  updateDb();
}

Dodajemy teraz definicję i kod funkcji updateDb(). Dane zapiszemy sobie do zmiennej sortableData a opakowane w format JSON do zmiennej sortableJson. Skoro korzystamy z SortableJS bez zależności od jQuery całą resztę kodu zapiszemy w czystym JavaScript.

function updateDb(){
   let sortableData = sortable.toArray();
   let sortableJson = JSON.stringify(sortableData);
   var httpRequest = new XMLHttpRequest()
   httpRequest.onreadystatechange = function (data) {
     if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
      console.log(this.responseText);
     }
   }
   httpRequest.open('POST', 'update.php');
   httpRequest.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded')
   httpRequest.send('sortable' + encodeURIComponent(sortableJson));
 }

2. Aktualizacja kolejności po stronie back-endu

Cała reszta to już tylko formalność, bo po stronie PHP otrzymamy JSONa w polu $_POST[„sortable”]; Zakładając, że obiekty pochodzą z tabeli o nazwie obiekty, i w polu obiekt_order przechowujemy ich kolejność, kod powinien wyglądać mniej-więcej w ten sposób:

<?php 
if (isset($_POST["sortable"])){
  $sort = $_POST["sortable"];
  $sort_array = json_decode($sort, true);
  foreach($sort_array as $key => $value){
   if(mysqli_query($connection, "UPDATE obiekty SET obiekt_order = '$key' WHERE obiekt_id = '$value'")){
     echo "Zmieniono kolejność";
   }
  }
}

Zalety Sortable JS

 • brak zależności od jQuery,
 • mnóstwo opcji dodatkowych,
 • gotowe wsparcie dla jQuery, Vue, React, Angular, Knockout, Meteor, Polymer, Ember,
 • możliwość tworzenia kolejności z zagnieżdżeniem (nestable),
 • niska waga 42,2 KB.

Podsumowanie

Jak widać sortowanie elementów metodą przeciągnij i upuść w aplikacji webowej to nic trudnego. Wystarczy użyć gotowej biblioteki z mnóstwem opcji. Biblioteka taka jak SortableJS umożliwia wdrożyć tego typu interakcję i łatwo pobrać kolejność elementów.

Oceń artykuł na temat: Sortowanie drag & drop w aplikacji PHP – SortableJS
Średnia : 4.8 , Maksymalnie : 5 , Głosów : 11