Prezentacja realizacji

Linkd

Aplikacja internetowa
Klient

Projekt wewnętrzny

Zakres

Front-End, Back-End, Hosting

Data

15 czerwca 2016

Status

Online