Aplikacja webowa (lub internetowa) to rozwiązanie, które znajduje się pomiędzy witryną internetową a standardową aplikacją w systemie operacyjnym. To oznacza, między innymi, że interakcja z użytkownikiem jest możliwa najczęściej za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej.

Aplikacja internetowa składa się z danych i mechanizmu dostarczania ich w formie dynamicznie generowanych stron internetowych. Nie trzeba jej instalować, ponieważ wszelkie zasoby są dostępne pod określonym adresem URL. W tego typu aplikacjach interakcję mogą zapewniać formularze co przypomina korzystanie ze zwykłych stron WWW.

Technologia AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML) pozwala wysłać i odebrać dane asynchronicznie tzn. bez odświeżania strony jaka jest w danym momencie wyświetlana użytkownikowi w przeglądarce. To powoduje, że interakcja z aplikacją webową przypomina korzystanie ze zwykłej aplikacji zainstalowanej na komputerze użytkownika.

Aby aplikacja webowa funkcjonowała musi istnieć zarówno jej platforma sprzętowa jak i programowa. Działanie aplikacji zapewnia serwer czyli komputer podłączony do sieci, na którym jest ona zainstalowana. Użytkownik korzystając z aplikacji wykonuje zapytania zgodnie z protokołem HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol). Serwer odpowiada zwracając odpowiedni nagłówek i treść komunikatu. Odpowiedź ta w logice prezentacji aplikacji może być sformatowana na hipertekst, który z kolei jest interpretowany przez przeglądarkę aby mogło dość do interakcji z użytkownikiem w sposób jaki przewidział to programista. Generowane w ten sposób strony będące poszczególnymi widokami aplikacji, zupełnie jak typowe strony internetowe składają się nie tylko z kodu HTML ale często także ze statycznych zasobów zewnętrznych takich jak grafiki, pliki ze stylami CSS (ang. Cascading Style Sheets) odpowiedzialne za wygląd aplikacji treści oraz kodu JavaScript, który często odpowiada za efekty wizualne oraz obsługę zdarzeń w tym wcześniej wspomnianą asynchroniczną komunikację z serwerem.

Część aplikacji związaną z przetwarzaniem danych i kodem działającym na serwerze zwykło się nazywać w kontekście aplikacji webowych jako back-end natomiast kod związany z interakcją z użytkownikiem i wyglądem, który jest interpretowany przez przeglądarkę internetową użytkownika jako front-end.

Oceń artykuł na temat: Aplikacja webowa
Średnia : 5 , Maksymalnie : 5 , Głosów : 1